ליצירת קשר

מ.ש. חברת השמה
רח' וייסגל 2, בית אמות          רח' שושנה 25
                  פארק המדע                         מבשרת ציון
 
  
  טלפון: 03-5333634
פקס: 02-5346374 
 mshasama@gmail.com   :מייל
רח' וייסגל 2, בית אמות, פארק המדע ; רח' השושנה 25, מבשרת ציון
 ms hasama בלינדקאין ; ms-hasama :בפייסבוק
 טל' רב קווי: 03-5333634 ; פקס: 02-5346374