ליצירת קשר

מ.ש. חברת השמה
רח' וייסגל 2, בית אמות        רח' שושנה 25
     פארק המדע                        מבשרת ציון  רחובות 
 
  
  טלפון: 03-5333634
פקס: 02-5346374 
 mshasama@gmail.com   :מייל
 טל' רב קווי: 03-5333634 ; פקס: 02-5346374